Encore une fois (DANA ȘPAC)

“M-am hotărît să devin prost”, spectacol regizat de Antonella Cornici şi scenografia semnată de Rodica Arghir. Actorii aleşi sînt Călin Stanciu jr, Victor Manovici, Victoria Rusu, Mălina Manovici şi Alina Chelba. Muzica, Bobo Burlăcianu; Video, Lucian Matei. (Fotografii: Adrian Pîclișan / TNTm)

DSC_2513

De ce merg la teatru? Păi, uite, vă spun: pentru căciuliţa tricotată şi albă a prietenului de la intrarea în sala Uţu Strugari care şade în prag cu rol de filtru şi responsabil cu parola, pentru scările în spirală care îmi iau din suflu cînd le străbat dar care îmi amintesc că orice este bine şi frumos presupune un efort, pentru prietenii albaştri care ştiu deja cum arată o persoană picată din aer şi lipsită de minimum de orientare, pentru tehnicii care locuiesc într-o nacelă şi de unde mă fac praf cu sunetele şi luminile lor dar şi cu aerul lor de lorzi, infailibili acolo sus şi iacătă, de data asta pentru spectacolul în care regia l-a chemat la treabă pe Călin Stanciu jr, şi bine a făcut.

DSC_2545

Cartea lui Martin Page, o poveste delicată şi aerată despre frămîntările unui tip romantic, sensibil şi spiritualizat mai degrabă, decît intelectual, are în scriitura sa cheia unei ironii subtile şi a unui umor vădit, evident de calitatea celui mai nobil vin de Bordeaux. Pe scurt, Antoine, un tip care joacă şah şi are preocupări ce implică prietenia lui Seneca, Flaubert, Hemingway şi alţii asemenea se descoperă pe sine decupat din cotidian şi solitar pe muntele analog pe care a tot urcat. Aerul rarefiat de la înălţimea spiritului său i-a desluşit atît de bine condiţia sa încît a realizat că are nevoie şi de aripa materiei pentru a fi întreg. Astfel, decide să coboare din înălţimile sale olimpiene direct în haznaua cotidiană. Şi îi străbate miasmele pînă cînd, obosit, capitulează, moment în care primeşte darul cel mare: un suflet aidoma lui care îi potenţează creativitatea, inteligenţa, umorul şi preocupările de calitate. Actorul Călin Stanciu jr este un Antoine perfect. Subţire şi cu trăsături franţuzite, îmbracă personajul cu o căldură pe care a intuit-o perfect. Nu-i vorbă că şi în Suzana, Călin Stanciu jr. a frînt multe bariere şi a dus acel rol, iar şi iar jucat, la statutul de brand pentru spectacolul numit Piaţa Roosevelt. De astă dată, actorul acesta plin de potenţial înduioşează jucînd aiureala şi nepriceperea personajului şi confirmă seriozitate şi dorul după perfecţiune.

DSC_2472

Victor Manovici, alt exponent al talentului prezent în el însuşi, preface costumele primite dinspre regizor în fiinţe carnal de reale, rafinate în abrutizarea lor şi se dăruieşte rolurilor cu patima unui cunoscător. Echilibrează perfect gesturile trebuitoare a da culoare unui rol sau altul, se lasă să fie şi el însuşi, cîteodată, şi asta aduce plus care, e bine să ştie, intră adînc în emoţia spectatorului, te trezeşte, te trage de mînecă, îţi fluieră în ureche şi te cheamă să fii. A,… cele trei actriţe. Ghidate perfect între inefabilul unui zîmbet, non-culoarea lipsită de suflet şi cinismul strident al disperării, completează lumea lui Antoine şi întregeşte spectacolul pentru noi. Poezia poveştii narată de Martin Page este tranformată de regizorul spectacolului în curgerea grăbită a unui film. Domnia sa spune motor cadrelor şi le rupe cu ajutorul unei coloane sonore bine gîndită. E un spectacol film care se poate numi foarte bine, Encore une fois. Sau, e un spectacol jucat excelent în cheia grăbită, disperată chiar, a unui suflet care tot aleargă şi caută să se întregească prin alteritate. Mi-a plăcut bucata de răgaz pe care şi-a oferit-o Victor Manovici, la final, jos, pe lemnul scenei. Avea starea unui om care a făcut ce trebuie.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s